Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Nasza oferta

 

 

Oferujemy psychologiczną pomoc w ojczystym języku osobom, które

·     znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej (choroba, konflikty partnerskie, rozwód),

·     zatroskane są rozwojem dziecka lub zaburzeniami jego zachowania (ADHD, legastenia, problemy szkolne i inne),

·     mają trudności w integracji społecznej,

·     mają inne kłopoty wychowawcze lub rodzinne.

W życi

W życiu każdej rodziny zdarzają się trudne sytuacje i większość rodziców zna uczucie bezradności wobec piętrzących się problemów. Wychowujący swoje dzieci w Berlinie przybyli z Polski rodzice czują się często zagubieni w gąszczu przepisów oraz wobec wymagań szkoły czy przedszkola.

Niemieckie ustawodawstwo gwarantuje bezpłatną pomoc dla rodzin, bez względu na ich narodowość czy status społeczny lub materialny. Do udzielania tej pomocy zobowiązany jest Urząd do Spraw Dzieci i Młodzieży (Jugendamt).

Jedną z form takiej pomocy jest ambulatoryjna pomoc wychowywcza. Przysługuje ona wszystkim zameldowanym w Niemczech rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i borykającym się z problemami wychowawczymi lub rodzinnymi.

Pomocy tej mogą udzielać niektóre prywatne organizacje specjalizujące się w pomocy psychosocjalnej (Träger der freien Jugendhilfe). Na tej właśnie podstawie oferujemy Państwu nasze usługi. Wniosek o przejęcie kosztów tej pomocy można złożyć w dzielnicowym Urzędzie do Spraw Dzieci i Młodzieży.

Z naszych wieloletnich doświadczeń wynika, że rodzice - często kierowani wstydem lub (podsycaną często przez polskie media) obawą, że odebrane zostaną  im prawa rodzicielskie - niechętnie zwracają się z prośbą o taka pomoc. Nie chcą, by jakaś instytucja miała wgląd w życie ich rodziny i jej prywatne sprawy. Wszystkie te opory i trudności sprawiają, iż zaczynają szukać pomocy, gdy problemy zaczęły się już nawarstwiać, a więc późno, czasami niestety zbyt późno...

 

Poza tym ambulatoryjna pomoc w sprawach rodzinnych jest dla naszych rodaków nową i nieznaną formą wsparcia, która nie ma jeszcze swojego odpowiednika w Polsce. Nie ma ona nic wspólnego z polskim pojęciem kuratora sądowego. Naszym celem jest pomoc rodzicom w jak najlepszym spełnianiu ich obowiązków, a nie kontrola!

Jako psychologów obowiązuje nas przestrzeganie kodeksu etycznego dla tej grupy zawodowej i dlatego gwarantujemy naszym klientom całkowitą dyskrecję. Bez ich zgody i wiedzy nie przekazujemy nikomu żadnych informacji. Pracujemy na zlecenie rodziców i fakt, że często pomoc tę finansuje Jugendamt, nie powoduje, iż podlegamy jego kontroli. Wyjątek stanowiłaby sytuacja, w której zagrożone byłoby życie lub zdrowie dziecka. Ale w takich wypadkach każdy z nas - bez względu na zawód czy funkcję - jest moralnie i prawnie zobowiązany do przeciwdziałania niebezpieczeństwu.

Osoby, które sądzą, że przydałaby się im nasza pomoc, zachęcamy do skontaktowania się z nami telefonicznie. W osobistej rozmowie najłatwiej jest wyjaśnić, jaka pomoc w danym wypadku jest najbardziej wskazana i jaka jest droga do jej zapewnienia.

Zapraszamy zwłaszcza te polskie i polsko-niemieckie rodziny, dla których trudności w mówieniu o problemach w obcym języku były powodem, że dotychczas nie zwracały się do instytucji lub poradni o pomoc.

Rozmowa o osobistych problemach jest w języku ojczystym łatwiejsza a pomoc psychologiczna znacznie efektywniejsza.

We współpracy ze stowarzyszeniem Polki w Berlinie e.V. w każdą środę (oprócz berlińskich ferii) od 12:00 do 14:00 dyżurujemy przy telefonie 030 68080121, udzielając informacji i porad psychologicznych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej, zaniepokojonym rozwojem dziecka lub zaburzeniami jego zachowania, mającym problemy emocjonalne lub trudności w integracji na emigracji albo inne kłopoty rodzinne lub wychowawcze.