Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

 

Kroki do otrzymania naszej pomocy

 
 

Aby uzyskać więcej informacji o naszej ofercie i możliwościach jej finansowania lub umówić się na pierwszą rozmowę, prosimy skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo.

Koszt naszych usług wynosi 70,00 Euro za godzinę.

Berlińscy rodzice mogą zwrócić się do dzielnicowego Urzędu do Spraw Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) z prośbą o finansowanie naszej pomocy.

Chętnie poinformujemy Państwa o tej możliwości w rozmowie telefonicznej lub osobistej.

Nie udzielamy porad przez internet.

We współpracy ze stowarzyszeniem Polki w Berlinie e.V. w każdą środę (oprócz berlińskich ferii) od 12:00 do 14:00 dyżurujemy przy telefonie 030 68080121, udzielając informacji i porad psychologicznych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej, zaniepokojonym rozwojem dziecka lub zaburzeniami jego zachowania, mającym problemy emocjonalne lub trudności w integracji na emigracji albo inne kłopoty rodzinne lub wychowawcze.