Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

We współpracy ze stowarzyszeniem Polki w Berlinie e.V. w każdą środę (oprócz berlińskich ferii) od 12:00 do 14:00 dyżurujemy przy telefonie 030 68080121, udzielając informacji i porad psychologicznych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej, zaniepokojonym rozwojem dziecka lub zaburzeniami jego zachowania, mającym problemy emocjonalne lub trudności w integracji na emigracji albo inne kłopoty rodzinne lub wychowawcze.